Jesteś tutaj

Ankieta nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Barbara Górnicka oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia serdecznie zapraszają nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów do udziału w nowej Ankiecie badania opinii kadry akademickiej.

Ankieta służy zebraniu Państwa opinii na temat jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym organizacji i warunków pracy dydaktycznej, wsparcia uzyskiwanego ze strony administracji, ankiety studenckiej oraz motywacji i zadowolenia z pracy na Uczelni.

Ankieta jest anonimowa i poufna, dostępna w Portalu SSL-VPN na indywidualnym koncie każdego nauczyciela akademickiego. Link: Ankieta badania opinii kadry akademickiej (ABOKA).

Udział w ankiecie jest dobrowolny.

Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do oceny i udoskonalenia jakości kształcenia, w tym warunków działalności dydaktycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Treść ankiety