Jesteś tutaj

Uczelniany zespół ds. ankiety studenckiej

Nad treścią i zasadami przeprowadzania ankiet studenckich czuwa uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej, powoływany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Zespół odpowiada m.in. za modyfikacje w treści oraz konstrukcji ankiet, przy uwzględnieniu uwag studentów. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele studentów oraz nauczycieli wszystkich Wydziałów Uczelni.