Jesteś tutaj

Badanie losów zawodowych absolwentów

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny regularnie prowadzi badanie (monitoring) losów zawodowych absolwentów. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu są:

  1. Ankieta badania opinii absolwentów,
  2. Ankieta badania opinii pracodawców.

Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu ds. Ankiety Absolwentów i Pracodwaców sprawuje:

  1. Komitet Sterujący Projektu,
  2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK).

Skład Zespołu