Jesteś tutaj

Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

Do zadań Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia należy koordynacja i wsparcie prac nad rozwojem uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, w tym:

Celem funkcjonowania Biura jest wsparcie Uczelni w zapewnieniu wysokiej jakości i innowacyjności w dziedzinie edukacji medycznej. Do zadań Biura należy:

 • Merytoryczne i organizacyjne wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
 • Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, w tym:
 1. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu ram instytucjonalnych Systemu, w tym projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z jakością kształcenia, 
 2. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu metod oraz narzędzi zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni, raportów z oceny jakości kształcenia i planów poprawy jakości kształcenia, 
 3. Zbieranie i analiza danych do oceny jakości kształcenia w Uczelni, 
 4. Przeprowadzanie badań jakości kształcenia w Uczelni, w tym studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć i nauczycieli akademickich, 
 5. wsparcie merytoryczne akredytacji i innych procesów zewnętrznej oceny jakości kształcenia w Uczelni; 
 • Wspieranie doskonalenia kompetencji dydaktycznych oraz rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich WUM, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie; 
 • Udział we wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia studentów, w tym:
 1. Promowanie wykorzystania technologii multimedialnych, 
 2. Wdrożenie i obsługa uczelnianego systemu e-learningu, 
 3. Obsługa uczelnianego systemu symulacji medycznych, 
 4. Wsparcie w pracach nad rozwojem programów i metod kształcenia studentów; 
 • Obsługa egzaminów testowych przeprowadzanych w systemie elektronicznym i wersji papierowej; 
 • Organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych jakości i innowacyjności kształcenia dla społeczności akademickiej WUM; 
 • Promowanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia oraz rozpowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu edukacji medycznej; 
 • Współpraca z innymi uczelniami i instytucjami polskimi oraz zagranicznymi w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia; 
 • Upowszechnianie i udzielanie informacji związanych z problematyką jakości i innowacyjności kształcenia, w tym prowadzenie uczelnianej strony internetowej poświęconej tej tematyce; 
 • Współpraca z Wydziałowymi Zespołami ds. Jakości Kształcenia i jednostkami Uczelni w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia.