Jesteś tutaj

Egzaminy testowe

Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia prowadzi m.in. działalność z zakresu obsługi zaliczeń oraz egzaminów testowych dla wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych WUM

 

Uprzejmie informujemy, iż obsługa egzaminów testowych jest możliwa wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną - zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego obsługi egzaminu testowego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu / rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kluczowe informacje dotyczące przygotowania zgłoszenia egzaminu:

  • Egzamin testowy może składać się z maksymalnie 100 pytań;
  • Pytania mogą zawierać maksymalnie 5 wariantów odpowiedzi (dystraktorów: A, B, C, D, E);
  • Możliwe jest przygotowanie maksymalnie 4 wersji egzaminu.

Zwracamy się z ogromną prośbą o dokładną weryfikację załączanej do zgłoszenia listy studentów uprawnionych
do udziału w egzaminie (uwzględniającej osoby zwolnione z egzaminu, dopisane do listy studentów oraz studentów biorących udział w programie ERASMUS itd.). Lista studentów powinna byś przygotowana w pliku Excel (pobierz wzór).

Uwaga! Brak weryfikacji listy studentów może skutkować wydrukiem zbędnych kart egzaminacyjnych.

Po dokonaniu elektronicznego zgłoszenia, pracownik Biura skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu odbioru kart egzaminacyjnych oraz terminu ewaluacji wyników egzaminu.

 

W dniu ewaluacji wyników egzaminu, jednostki naukowo-dydaktyczne WUM powinny dostarczyć:

  • klucz prawidłowych odpowiedzi (pobierz wzór);
  • przeplot pytań zawartych w egzaminie testowym (pobierz wzory: 12).

W przypadku problemów z przygotowaniem powyższych plików, możliwe jest uzyskanie wsparcia ze strony Biura.

Uwaga! Wszystkie pliki powinny być przygotowane w wersji elektronicznej w programie Microsoft Excel.

Uwaga! Osoby korzystające z programu "Bank zadań" przygotowują plik zawierający schemat testu wygenerowany według dotychczasowych zasad.

Przykładowe propozycje plików oraz instrukcje ich przygotowywania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Ponadto:

  • Biuro nie uczestniczy w procesie wydruku książeczek testowych w Oficynie Wydawniczej WUM;
  • Do wydruku książeczek testowych w Oficynie Wydawniczej WUM należy przygotować jednostronny wydruk każdej wersji testu w formacie A4;
  • Na wniosek jednostki naukowo-dydaktycznej (pisemny lub e-mailowy), istnieje możliwość umieszczenia wyników zaliczenia lub egzaminu testowego na stronie internetowej Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia w postaci pliku w formacie pdf;
  • Nie przechowujemy kart egzaminacyjnych.