Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli akademickich WUM 12.02.20 - 14.02.20 - Case-Based Learning (CBL)

Od 12 do 14 lutego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym będą odbywały się warsztaty dla nauczycieli akademickich WUM z metody nauczania nazywanej Case-Based Learning (CBL). Szkolenie zostało sfinansowane z programu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki, a przeprowadzą je goście z Uniwersytetu Medycznego Charité w Berlinie – Dr Sabine Gerhke-Beck oraz Prof. Harm Peters.

Na czym polega metoda CBL?

Metoda CBL angażuje studentów w dyskusję opartą o przypominające rzeczywiste przypadki medyczne. Podczas niej rozprawiają na temat możliwych działań oraz prawdopodobnych scenariuszy.

W CBL uwaga jest skoncentrowana na studentach prowadzących intensywną wymianę zdań na temat proponowanych hipotez. Koncepcją metody kształcenia podczas takiej ,,burzy mózgów” jest jednoczesne budowanie własnej wiedzy poprzez jej wymianę z innymi studentami, a także wzmacnianie doświadczenia w pracy w grupie podczas wspólnego badania danego przypadku.

Rolą nauczyciela w CBL jest odpowiednie zarządzanie grupą oraz organizacja pracy studentów. Ważne jest, aby prowadzący pomagał sprawnie współpracować i odnosić się do problemów opisanych w przypadku, a także proponował rozwiązania pytań, które nie mają jednej poprawnej odpowiedzi.

*********************************************************************************************************************************************

Uroczyste otwarcie pracowni komputerowych

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM dr hab. Joanna Gotlib serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie czterech nowych pracowni komputerowych zlokalizowanych w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość, z udziałem Jego Magnificencji Rektora prof. Mirosława Wielgosia, odbędzie się 6 grudnia o godz. 12:00 w sali 231 Centrum Dydaktycznego WUM.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem Pani Dziekan.

Zaproszenie

*********************************************************************************************************************************************

Nowoczesna platforma edukacyjna Incision Academy dostępna dla kadry naukowej oraz studentów Wydziału Lekarskiego WUM

Od lipca 2019 r. w strukturze WUM funkcjonuje Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej (CDEM), którego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia m.in. poprzez rozwój programów kształcenia. W ramach realizacji swoich zadań CDEM od października 2019 r. udostępni, w ramach pilotażu, kadrze naukowej oraz studentom V i VI roku Wydziału Lekarskiego nowoczesną e-learningową platformę edukacyjną Incision Academy. Platforma oferuje dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wspomaga efektywność procesu nauczania oraz przygotowuje do doskonalenia umiejętności praktycznych.

Incision Academy w chwili obecnej zawiera ponad 380 sfilmowanych procedur zabiegowych obejmujących m.in: chirurgię ogólną, naczyniową, przewodu pokarmowego, traumatologię i ortopedię, ginekologię, położnictwo, urologię. W bazie danych Akademii znajduje się również część anatomiczna, odpowiadająca wszystkim sfilmowanym zabiegom, podstawowe informacje i zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta do operacji, opis potencjalnych zagrożeń i powikłań pooperacyjnych oraz testy sprawdzające wiedzę. Studenci i wykładowcy będą mogli korzystać z Platformy w celach edukacyjnych oraz doskonalenia zawodowego.

Platforma będzie udostępniona w ramach umowy podpisanej z firmą Incision Group B.V.  Nawiązanie współpracy z Incision Group B.V. jest wynikiem wielu konsultacji z Radą Programową ds. przedmiotów zabiegowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem prof. Tadeusza Grochowieckiego oraz pozytywnych opinii i rekomendacji członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego, którzy testowali platformę i wysoko ocenili jakość materiałów oraz ich przydatność w procesie nauczania. Propagatorem udostępnienia platformy dla studentów był również Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś oraz sygnatariuszka Umowy z ramienia WUM, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka. Po przetestowaniu Platformy, strony umowy nie wykluczają podjęcia w przyszłości stałej współpracy w celu podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej w Polsce.

Koordynatorami projektu z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali dr Antonina Doroszewska - p.o. Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej oraz Andrzej Artemiuk - p.o. Kierownika Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt na adres:
antonina.doroszewska@wum.edu.pl lub andrzej.artemiuk@wum.edu.pl.

Film instruktażowy dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/BjFkY1YJzkc

Instrukcja logowania do Incision Academy: LINK

ZałącznikWielkość
Image icon examination_room_poster_draft_3a_0.jpg42.5 KB
PDF icon incision_academy.pdf2.21 MB